måndag 18 december 2017

Julbrev från rektorn

Till vårdnadshavare på Trojenborgsskolan


Hej,

Jag vill tacka er vårdnadshavare för samarbete och engagemang under denna termin. Många av er slöt upp och tog del av våra olika budskap under föräldramöten under hösten och Trojenborgsskolans skolråd var välbesökt med god representation från skolans klasser.

Jag har beslutat att vi skickar hem betygen till er under mellandagarna. Skälet är att vi vill ”läsa in i kaklet” för att eleverna ska få så goda resultat som möjligt. Alla elever har haft möjlighet att fråga sina respektive lärare om de är osäkra eller vill ha ett besked innan vi går på jullov.

Elevrådet har nu tillsammans med mig, Tommy Adolfsson och Caroline Appelqvist arbetat fram ett Livsstilskontrakt till vårterminen. Eleverna har tillsammans med lärarna varit på studiebesök i Vadstena på Petri Magniskolan för att ta del av deras erfarenheter. Det är två typer av kontrakt, det ena innebär, förutom en hälsosammare livsstil med löften att avstå alkohol, tobak, narkotika eller andra droger ett månatligt sparande i Vadstena Sparbank. Det andra handlar enbart om ett åtagande att avstå alkohol, tobak, narkotika eller andra droger intill det att man slutar åk 9 på Trojenborgsskolan. Vi kommer att skicka hem mer och detaljerad information om detta i början på terminen. Förutom Vadstena Sparbank så har Lions, Rotary och Intersport i Mjölby ställt sig positiva att hjälpa oss med sponsring för att uppmuntra en hälsosammare livsstil under högstadietiden.

Skolskjutsarna avgår klockan 12.15 på torsdag den 21/12 och eleverna har fått gröt och skinksmörgås innan i skolbespisningen. Vårterminen startar tisdagen den 9 januari och vi läser enligt ordinarie schema samt serverar skollunch som vanligt.

Med förhoppning om fortsatt gott samarbete vill jag och min personal önskar er God Jul och Gott Nytt år.


Skänninge 2017-12-18

Mats Olsson, rektor