fredag 1 december 2017

Info om snöbollskastning


Skänninge 2017-11-27
Information om snöbollskastning


Vi tar helt och hållet avstånd från snöbollskastning mot person på Trojenborgsskolan. Vi hoppas att ni som vårdnadshavare hjälper personalen och mig med att ha en nolltolerans.

Vi kommer ringa hem och be er hämta ert barn så snart som möjligt för att markera allvaret vid överträdelser mot vår nolltolerans.

Det finns heller inga områden på eller utanför skolgården som det  är tillåtet att kasta snöboll mot person på.

Vi tar också avstånd från kränkande så kallade mulningar utförda av äldre elever mot yngre som om det på något sätt ”hör till”.

Man måste kunna vara en juste kamrat även när snön faller!

Jag hoppas på förståelse och samarbete med er vårdnadshavare.

Hälsningar Mats Olsson, rektor Trojenborgsskolan