måndag 4 december 2017

6EF V.49-50

V.49

Tisdag


Matteläxa

Onsdag

SO-läs 22-24

Sångprov

Torsdag

Svenskaläxa - klar med s.26-29, inte uppgift F
Omläxa engelska

Fredag

Badresa 11:20 - 14:30

Spanskaläxa

Tyskaläxa

V.50
Torsdag

SO-prov