torsdag 18 januari 2018

Livsstilsprojekt

Till elever och vårdnadshavare på Trojenborgsskolan

Livsstil Skänninge

Elevrådet på Trojenborgsskolan vill ha ett livstilssprojket. Det innebär att de under sin högstadietid avstår från alkohol, tobak och droger samt lever en hälsosam livsstil.
Inspiration och idéer har hämtats från grannkommunen Vadstena som haft detta under 21 år för sina elever på Petri Magniskolan.
Två lärare på Trojenborgsskolan, Caroline Appelqvist och Tommy Adolfsson, har i sina tjänster tid att hjälpa och organisera livstilssprojketet tillsammans med mig och elevrådet.
Skolrådet med föräldrarepresentanter är mycket positiva till projektet.
Vi har kontakt och sponsring med Blåklintsbuss, Lions, Rotary, Intersportbutiken i Mjölby samt Vadstena Sparbank inledningsvis.
Vi kommer från och med vårterminen 2018 erbjuda eleverna att skriva på antidrogkontrakt (se ytterligare information på nästa sida). Ett förtydligande angående de pengar eller snarare fondandelar som delas ut av Vadstena Sparbank i samband med att man slutar åk 9 är att det är minst fondandelar för 10 000 kronor som delas ut till de som hållit kontraktet i åk 8 och 9. Likaledes summan 20 000 kronor för de elever som nu går i årskurs 7.
I kontraktet förbinder man sig att avstå från tobak, alkoholhaltiga drycker (mer än 2.25 volymprocent alkohol) samt dopningsmedel och narkotiska preparat. Kontraktet innebär ett antal förmåner och man får delta i livsstilsresor ordnade av skolan. I vår kommer vi att besöka Prison Island i Linköping samt ha en Volleyboll-turnering på skolan. Mer information kommer senare.
Har du frågor om projektet?
Kontakta:

Mats Olsson, 0142-858 32, mats.olsson@mjolby.se
Tommy Adolfsson, 0142-858 34, tommy.adolfsson@edu.mjolby.se
Caroline Appelqvist, 0142-858 34, caroline.appelqvist@edu.mjolby.seKontraktsinformation

A. Kontrakt med sparande i Vadstena Sparbank. Minst 100 kronor/månad i en fond. De elever i årskursen som fullföljer A-kontrakt grundskoletiden ut, inte avbryter sitt sparande eller tar ut pengar får dela jämnt på 10 000 kronor om man går i åk 8 och 20 000 kronor för de som går i åk 7. Vadstena Sparbank kontaktar respektive förälder om hur sparandet ska läggas upp när kontraktet är signerat och klart. För de elever som går ut åk 9 nu i vår så erbjuder vi endast B-kontrakt. Eleverna som går i årskurs 6 får börja fondspara när de börjar årskurs 7 i höst men kan naturligtvis skriva på ett B-kontrakt. Man erhåller ett förmånskort som berättigar till Ⅰ. 10 % rabatt på Intersport i Mjölby. En lista med andra butiker kommer senare. Ⅱ. Delta i utlottning av priser vid skolavslutningen och andra särskilda tillfällen. Ⅲ. Delta i särskilda arrangemang som ordnas av skolan

B. Kontrakt utan sparande och utan möjlighet att får dela på pengar men med förmånskortets alla fördelar


Vi väljer att skicka hem kontrakten till alla elever i åk 6 till och med 9. Vi är tacksamma om Ni fyller i talongen och lämnar tillbaka den med ett av kontakten påskrivet. Lämna även tillbaka det kontrakt Ni inte väljer. Väljer Ni att inte skriva på något av kontrakten så lämna tillbaka dem tillsammans med ifylld talong. Hela det här upplägget är beroende av att vi litar på elevernas ärlighet mot sig själva, mot varandra och mot skolan, företagen, föreningarna och Vadstena Sparbank. Klarar man inte att hålla kontraktet så måste man bryta det. Vill man försöka igen kan man efter sex månaders karens skriva på ett nytt kontrakt men då inte möjligheten att vinna priser på skolavslutningen eller att dela på pengar.