måndag 22 januari 2018

6CD V.4-5

V. 4

Tisdag


Matteläxa: multiplikation, division, 10, 100, 1000

Spanska

Onsdag

"Har" + "Är", kunna formerna + träna på elevspel

Fredag

Franskaläxa
HK-läxa

V. 5

Tisdag

SO-läxa - hinduismen checklista + PP

Matteläxa