tisdag 12 september 2017

Föräldramöte 20/9

Välkomna på
föräldramöte i år 6

När: onsdagen 20/9 kl 18.00-19.30
Var: matsalen Trojenborgsskolan

Vi börjar med en gemensam samling i matsalen där rektor Mats Olsson har ordet.
Efter detta delar vi upp oss klassvis för diskussioner kring framgångsfaktorer i skolan samt information om bl a betyg, bloggen och arbetet i klassen.
Maila gärna ett svar till elevens mentor så vi vet att informationen nått fram samt ange hur många som kommer.

Varmt välkomna!
/ Arbetslaget år 6